A través d’aquest post us volem mantenir informats de totes les mesures de seguretat i prevenció del Coronavirus SERS-Cov2

El Grup Cooperatiu TEB hem posat en marxa un Comitè de Seguretat i Prevenció pel Coronavirus format per la direcció de Qualitat, la Direcció de l’Àrea Social i la Direcció de Comunicació.

Aquest comitè avalua dia a dia la informació de que es disposa, té en compte les recomanacions sanitàries i pren les mesures de seguretat i prevenció oportunes. L’objectiu és protegir les persones treballadores i usuàries, així com els clients i els proveïdors amb els quals mantenim contacte.

Som coneixedors que per a la majoria de la població les conseqüències del Coronavirus seran lleus. En canvi, cal extremar les precaucions amb col·lectius com el de persones amb discapacitat. Volem contribuir al màxim a prevenir contagis i així protegir les pesones més vulnerables i vetllar perquè no es col·lapsin els serveis sanitaris.

Mesures informatives i preventives

 • Obligatorietat de guardar distància d’1,5 m i utilització de guants i mascaretes (22/03/2020). Podeu descarregar fent clic aquí
 • Càpsules informatives a totes les persones treballadores i usuàries sobre mesures higèniques per prevenir contagis. Periòdicament totes les seccions realitzen recordatoris de rentat de mans i algunes de les seccions disposen de documents informatius per als treballadors amb mesures higièniques específiques com el Servei de Repartiment, el Servei de Neteja i els serveis de Llar-Residència, Atenció a la Vida Independent i Acompanyaments.
 • Als centres de TEB hem repartit fulls informatius i cartells explicant què és el Coronavirus i com evitar el contagi.
  • Pots visualitzar tota la informació a la pàgina especial que hem creat, clicant aquí.
  • Full informatiu sobre el coronavirus en lectura fàcil. Si vols el fulls en lectura fácil, clica aquí: Coronavirus lectura fácil
  • Cartells a tots els lavabos de centres i serveis informant sobre el procés de rentat de les mans
 • Instrucció d’obligatorietat de control de febre. Es realitzaran controls i es trucarà al 061 en cas que es detectin persones amb febre. Hem elaborat un protocol que et pots descarregar aquí. Descarrega’t el document infromatiu amb les instruccions que pots descarregar clicant aquí.
 • Intensificació de les les mesures d’higiene a les recepcions i els lavabos i obligatorietat de netejar tots els llocs de treball diàriament aplicant la mateixa instrucció que tenim implantada en les sales d’alimentació.

Tancament del Centre Ocupacional

Restricció de visites

 • S’ha donat ordre a tots els equips que restringeixin les visites a les mínimes imprescindibles. Així mateix s’ha establert un protocol informatiu a les visites que consisteix a:
  • Lliurament de carta informativa de les mesures de protecció que hem pres al TEB, així com informació genèrica sobre els símptomes del coronavirus
  • Obligatorietat de signar un document on consta DNI i telèfon de contacte i on s’assegura la persona visitant no té simptomes de coronavirus ni ha estat en contacte amb persones en risc. Amb les persones que ens visiten ens comprometem a avisar-les telefònicament en el moment en què al nostre centre es detectés un cas de Coronavirus.

Vídeos informatius

També pots veure el vídeo de com rentar-se les mans aquí:

També pots veure aquí el vídeo de com treure’s els guants, aquí:

I en aquí, com treure’s de manera correcta i amb seguretat els equips de protecció individual (EPI):