Ordre del Dia

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior del consell rector

2. Informe de presidència

  • a) Informació sobre el Pla de Formació Cooperativa
  • b) Espai Famílies. Calendari previst.
  • c) Participació de TEB Vallès en el Consell Rector de Grandalla

3. Informe de Direcció

  • a) Projecte TEB Vallès- Planet Games
  • b) Informació sobre Projecte TEB Verd
  • c) Informació Projecte TEB Solucions: nova botiga CoopMercat i nova marca de Repartiment
  • d) Procés de selecció Direcció Àrea Social
  • e) Estudi Dincat-IESE per treballar un nou model de CET

4) Seguiment econòmic

5) Torn Obert de Paraules