Ordre del dia

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Informe d’activitats

3. Nous projectes i ampliacions:

A. Alimentació

B. Pintures

C. Ampliació enclavaments

D. Nova línia supertack

4. Informació Comitè d’Ètica

5. Assessorament i informció operativa TIC

6. Informació Procés d’elaboració Nou Model de CET (Dincat)

7. Informació Jocs Special Olympics 2018

8. Torn obert de paraules.