Ordre del Dia

 1. Lectura i aprovació acta anterior
 2. Informe  per cooperativa, activitats i centres
 3.  Informacions diverses:
  • Nou model de CET (AEES DINCAT – IESE)
  • Obres TEB/Sant Andreu  (i estatus TEB/Estació)
  • Altres projectes
  • Habitatge
  • Compromisos (5a emissió)
  • Subvencions
  • Evolució 2018 (comptes Grup)
  • Direcció Equip Social i Relacions Institucionals
 4. Calendari reunions coop 1r grau setembre-octubre