Quan:
18/06/2018 @ 17:30 – 19:00
2018-06-18T17:30:00+02:00
2018-06-18T19:00:00+02:00
On:
TEB/Castellar
Carrer del Solsonès
38, 08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Espanya
Assemblea TEB Vallès | 18 de juny a les 17,30 h @ TEB/Castellar | Castellar del Vallès | Catalunya | Espanya

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Benvinguda
  3. Informe de direcció: serveis i activitats
  4. Examinar i aprovar, si s’escau els COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2017 i aplicació de resultats. Informació de resultats del conjunt del Grup Cooperatiu TEB. Memòria 2017 2
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del PRESSUPOST 2018. Projectes i previsions 2018
  6. Altes al Consell Rector3
  7. COMPROMISOS TEB: informe i proposta de 5a emissió
  8. Informacions diverses i precs i preguntes.