Quan:
12/06/2018 @ 18:00 – 19:30
2018-06-12T18:00:00+02:00
2018-06-12T19:30:00+02:00
On:
TEB/Sant Andreu
Carrer de Fernando Pessoa
54, 08030 Barcelona
Espanya
Assemblea TEB Bellvitge | Dimarts 12 de juny a les 18 h @ TEB/Sant Andreu | Barcelona | Catalunya | Espanya
  1. Nomenament d’interventor/a d’acta d’aquesta assemblea
  2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  3. Benvinguda
  4. Informe de direcció: serveis i activitats
  5. Examinar i aprovar, si s’escau els COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2017 i aplicació de resultats. Informació de resultats del conjunt del Grup Cooperatiu TEB. Memòria 2017 2
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, del PRESSUPOST 2018. Projectes i previsions 2018
  7. Altes al Consell Rector3
  8. COMPROMISOS TEB: informe i proposta de 5a emissió
  9. Informacions diverses i precs i preguntes.

Podeu descarregar aquí la convocatòria en PDF