Quan:
14/06/2018 @ 18:00 – 19:30
2018-06-14T18:00:00+02:00
2018-06-14T19:30:00+02:00
On:
TEB/Sant Andreu
Carrer de Fernando Pessoa
54-64, 08030 Barcelona
Espanya
Assemblea de TEB Verd | 14 de juny a les 18 h @ TEB/Sant Andreu | Barcelona | Catalunya | Espanya

ORDRE DEL DIA

  1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Benvinguda
  3. Informe de direcció: serveis i activitats
  4. Examinar i aprovar, si s’escau els COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2017 i aplicació de resultats. Informació de resultats del conjunt del Grup Cooperatiu TEB. Memòria 2017 2
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del PRESSUPOST 2018. Projectes i previsions 2018
  6. Altes al Consell Rector3
  7. COMPROMISOS TEB: informe i proposta de 5a emissió
  8. Informacions diverses i precs i preguntes.

Podeu descarregar aquí la versió en PDF