Quan:
11/06/2018 @ 18:00 – 19:30
2018-06-11T18:00:00+02:00
2018-06-11T19:30:00+02:00
On:
TEB/Sant Andreu
Carrer de Fernando Pessoa
54, 08030 Barcelona
Espanya
Assemblea de TEB Habitatge | 11 de juny a les 18 h @ TEB/Sant Andreu | Barcelona | Catalunya | Espanya

Ordre del Dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Benvinguda
  3. Informe de direcció: serveis i activitats
  4. Presentació del Nou Model d’Habitatge
  5. Examinar i aprovar, si s’escau els COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2017 i aplicació de resultats. Informació de resultats del conjunt del Grup Cooperatiu TEB. Memòria 2017
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, del PRESSUPOST 2018. Projectes i previsions 2018
  7. COMPROMISOS TEB: informe i proposta de 5a emissió
  8. Informacions diverses i precs i preguntes.

Podeu descarregar aquí la convocatòria en PDF