Les empreses Edicards i Novagraf contribueixen a fomentar l’esport inclusiu per a atletes amb discapacitat intel·lectual i ho fan a través dels Clubs Esportius de TEB, els quals ofereixen un ventall de 12 modalitats diferents a prop de 200 esportistes.

Ambdues empreses han apostat per potenciar la seva responsabilitat social corporativa i ajudar a impulsar un esport més divers i inclusiu, afavorint iniciatives com la creació de seccions special a clubs emblemàtics del territori o la participació en competicions a nivell català, estatal i internacional. A més d’una donació econòmica, la col·laboració inclou la impressió de tríptics i presentacions per divulgar encara més la pràctica esportiva i conscienciar sobre els beneficis que reporta a les persones.

D’una banda, Edicards, amb seu a Castellar del Vallès, és una empresa especialitzada en disseny, impressió i comercialització de productes de papereria, regal i llibre. Amb una xarxa de clients que s’estén a nivell estatal, europeu i llatinoamericà, Edicards aposta per la responsabilitat social a través de l’ús de paper ecològic i de col·laboracions amb diferents entitats socials.

De l’altra, Novagraf, amb seu a Terrassa, és una impremta amb més de 30 anys d’experiència en el sector de les arts gràfiques. A més d’oferir totes les tècniques d’impressió disponibles (offset, digital,, serigrafia, etc.), la seva cartera de serveis inclou l’edició i disseny de productes.

Esport inclusiu

El Grup Cooperatiu TEB ha promogut intensament la pràctica esportiva des dels seus inicis com la millor via per fomentar les relacions, l’autoestima i la salut de les persones, així com per mostrar capacitats i transformar la societat.

Els esportistes estan federats a ACELL (Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual) i formen part del moviment Special Olympics.