abr.
24
Dt
Assemblea Grup Cooperatiu TEB | Dimarts 24 d’abril a les 18 h
abr. 24 @ 18:00 – 19:30
Assemblea Grup Cooperatiu TEB | Dimarts 24 d'abril a les 18 h

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
 2. Informe d’activitats per cooperatives
 3. Tancament provisional 2017
 4. Pressupost 2018 i execució primer trimestre
 5. Seguiment ampliació Edifici TEB/Sant Andreu i altres projectes
 6. Model d’Organització
 7. Torn obert de Paraules. Precs i Preguntes
set.
18
Dt
Consell de Participació del Centre Ocupacional TEB Barcelona @ TEB/Sant Andreu
set. 18 @ 16:30 – 17:45

Hi poden participar els membres del Consell de Participació

 

Ordre del Dia en lectura fàcil

 1. Presentarem  les persones que formen part del Consell de Participació. També signarem l’acta de constitució, que és el document que deixa constància que el Consell està constituït de manera formal.
 2. Parlarem dels Programes Generals de les activitats que estem fent durant aquest any 2018
 3. Explicarem totes les accions que tenim planificades per transformar els serveis. La transformació es fa perquè volem que el servei ocupacional s’adapti millor a les persones.
 4. Comentarem les propostes que tenim per al centre i el nos projectes
 5. Finalment hi haurà torn obert de paraules perquè tothom pugui comentar aquells temes que li interessen.