Els centres especials de treball del Grup Cooperatiu TEB ofereixen uns serveis de qualitat i alt nivell professional en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar l’exercici del seu dret al treball, com de contribuir eficaçment a la seva integració i evitar situacions de risc d’exclusió social.

Emmarcats dins del servei d’ajustament personal i social del CET trobem les USAP (Unitats de Suport a l’Activitat Professional), és  l’equip pluridisciplinari format per professionals de la psicologia, pedagogia, educació social i treball social. Les actuacions de l’equip USAP estan adreçades a aconseguir la màxima autonomia personal i professional de les persones amb discapacitat intel·lectual al seu lloc de treball; alhora, es treballa per òptima integració en l’entorn social i laboral amb la  finalitat de millorar  la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i també de les seves famílies.