Al 2015, les cooperatives del TEB han realitzat els programes d’inserció següents, amb el Suport de l’Ajuntament de Barcelona

TEB Barcelona. Itineraris d’inserció en el mercat laboral protegit (2015)

La inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual en situació de demandants d’ocupació a través de la realització d’itineraris d’inserció en mercat laboral (centre especial de treball).

Aquest projecte s’adreça a vuit persones amb discapacitat intel·lectual que tenen un certificat de discapacitat oficial amb un grau de disminució igual o superior al 33% i que es troben en situació  d’atur. Es tracta de joves que acaben el seu període formatiu dins del marc escolar i que han d’iniciar el pas al món laboral. Són persones provinents de la llista d’espera i el SOI.

TEB Verd. Itineraris laborals orientats a feines de jardineria (2015)

TEB Verd, la cooperativa del Grup dedicada a la jardineria i els serveis mediambientals ha adquirit en els darrers anys una importància estratègica per a la generació d’ocupació de qualitat per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.  Els darrers 10 anys aquesta cooperativa ha ofert una sortida a treballadors amb discapacitat intel·lectual que veien amenaçada la seva feina en entorns industrials. Així mateix, l’palicació de les clàusules socials i de responsbilitat social a les diferents administracions fan albirar un increment de l’ocupació en aquest àmbit per al nostre col·lectiu.

Aquest 2015 TEB Verd ha assolit projectes importants de jardineria i manteniment d’espais verds a través de licitacions públiques, que situen aquesta cooperativa com a generadora d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual.