TEB Barcelona compta amb el suport de l’Obra Social La Caixa en la línia d’ajuts a la Inserció Laboral (edició 2013), per dur a terme el programa: “Nou impuls al TEB: completar rellançament, consolidar noves activitats, i donar continuitat a 15 nous treballadors amb especials dificultats”.