Els centres especials de treball del Grup Cooperatiu TEB ofereixen uns serveis de qualitat i alt nivell professional en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar l’exercici del seu dret al treball, com de contribuir eficaçment a la seva integració i evitar situacions de risc d’exclusió social.

L’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS) realitza les actuaciosn d’acompanyament especialitzat relatives a l’ajustament personal i social en el lloc de treball, a les accions formatives orientades a aquest ajustament i a l’itinerari per a la millora de la formació i la competència professional, per facilitar l’accés a un lloc de treball a l’empresa ordinària, en els casos que sigui possible, de les persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball i també les accions dirigides a promoure i fomentar la seva participació comunitària.