TEB pide compromiso a los gobiernos para defender los puestos de trabajo de las personas con discapacidad intelectual

>>TEB pide compromiso a los gobiernos para defender los puestos de trabajo de las personas con discapacidad intelectual

El Grupo Cooperativo TEB ha elaborado un manifiesto con reivindicaciones a las diferentes administraciones exigiendo una acción conjunta y coordinada para construir una sociedad inclusiva que garantice el derecho a trabajar de las personas con discapacidad intelectual, tanto en el entorno protegido como en la empresa ordinaria.

En él, se felicita por el aumento del 22,3% anual del salario mínimo interprofesional, pero alerta de que la medida se ha implantado sin prever ayudas extraordinarias para los Centros Especiales de Empleo (CEE) que atienden a las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo, poniendo así en grave riesgo su viabilidad económica.

Para revertir esta situación, TEB se suma a las peticiones del sector, agrupado en torno a AEES Dincat, y exige la corresponsabilidad de todos los gobiernos, del Estado español, de Cataluña, locales y comarcales.

Más allá de medidas extraordinarias a corto plazo para poder asumir el nuevo salario mínimo, pide un cambio hacia un nuevo modelo de trabajo inclusivo que contemple las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, tanto en los CEE como en la empresa ordinaria

Podéis acceder al manifiesto completo aquí:

Para difundir las demandas, además del manifiesto, TEB ha elaborado un video de sensibilización y  ha visitado espacios como Els Matins de TV3 y el Telediario.

Más de 350 personas de TEB salen a la calle

El jueves 31 de enero, los diferentes centros especiales de empleo de TEB salieron a la calle en la primera movilización conjunta de las más de 200 entidades que forman parte de AEES Dincat.

Sumando TEB/Estació, Sant Andreu, Verdum y Castellar, un total de 360 trabajadores se sumaron a la acción reivindicativa, la primera de una campaña coordinada en todo Cataluña para exigir soluciones a los gobiernos que garanticen el derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual.

01/02/19|Categories: Discapacidad|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment

*

El Grup Cooperatiu TEB ha elaborat un document amb reivindicacions per les diferents administracions que exigeix també una acció conjunta i coordinada per construir una societat inclusiva que garanteixi el dret a treballar de les persones amb discapacitat intel·lectual, tant en l’entorn protegit com en l’empresa ordinària.

En primer lloc, es felicita per l’augment del 22,3% anual del salari mínim interprofessional, com a mesura de justícia social. Al mateix temps, alerta que la mesura s’ha implantat sense preveure  els ajuts mínims als Centres Especials de Treball (CET), i encara menys, suports e extraordinaris per a aquells centres que atenen les persones amb discapacitat amb majors necessitats de suport, posant així en greu risc la seva viabilitat econòmica.

Per revertir aquesta situació, TEB es suma a les peticions del sector, agrupat entorn a AEES Dincat, i exigeix la corresponsabilitat de tots els governs, de l’Estat espanyol, de Catalunya, així com les entitats locals i comarcals.

Més enllà de mesures extraordinàries a curt termini per poder assumir el nou salari mínim, demana un canvi a un nou model de treball inclusiu que contempli les necessitats de suport de les persones amb discapacitat, tant al treball protegit com a l’empresa ordinària

Podeu accedir al document sencer aquí:

Per difondre les demandes, a banda del manifest, TEB ha elaborat un vídeo de sensibilització i  ha transmet la seva opinió a mitjans de comunicació com Els Matins de TV3 i el Telenotícies.

Més de 350 persones de TEB surten al carrer

Dijous 31 de gener, els diferents centres especials de treball de TEB van sortir al carrer en la primera mobilització conjunta de les més de 200 entitats que formen part d’AEES Dincat.

Sumant TEB/Estació, Sant Andreu, Verdum i Castellar, un total de 360 treballadors van sumar-se a l’acció reivindicativa, la primera d’una campanya coordinada arreu de Catalunya per exigir solucions als governs que garanteixin el dret al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual.

01/02/19|Categories: Discapacitat|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment