ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior del Consell Rector.
  2. Informe de Presidència
  3. Seguiment d’activitats. Evolució prevista 2018
  4. Proposta d’organització. Direcció compartida, Comité de Direcció  i Comitè de coordinació.
  5. Assemblea de Grup
  6. Precs i preguntes