Recordeu que aquesta data és provisional fins que no aparegui l’ordre del dia i es faci la convocatoria formal.