Aquesta és la data prevista per al Consell Rector de TEB Barcelona. Quedarà convocat definitivament quan els seus membres rebin la convocatòria oficial i en aquesta pàgina hi hagi l’ordre del dia.