Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Preparació de l’assemblea
  3. Candidatura Consell Rector Federació de Cooperatives de Treball
  4. Torn obert de paraules. Precs i preguntes