El Club de Lectura Fàcil de TEB/Barceloneta clou la seva primera edició llegint Robinson Crusoe

>>El Club de Lectura Fàcil de TEB/Barceloneta clou la seva primera edició llegint Robinson Crusoe

TEB/Barceloneta ha desenvolupat entre març i juny el seu primer Club de Lectura Fàcil.

Format per 7 persones del centre ocupacional de TEB/Barceloneta i la dinamització voluntària de Laia Mateu, el grup s’ha reunit cada dimarts a la biblioteca  La Fraternitat-Barceloneta per llegir el llibre Robinson Crusoe (Almadraba Editorial).  La proximitat del mar i dels vaixells ha facilitat la comprensió i la interacció amb una lectura que té precisament les aventures marítimes com a protagonistes.

A banda de les sessions de lectura, també han visitat el Museu Marítim per veure de primera mà el pailebot Santa Eulàlia, un vaixell mercant com els que utilitzava per a treballar Robinson abans i en el moment de naufragar.

El Club de Lectura Fàcil de TEB/Barceloneta es suma al ja existent a TEB/Sant Andreu, que porta dues edicions en funcionament.

El plaer de la lectura

Un club de lectura és un grup de persones que es reuneix per llegir i comentar un mateix llibre. Els llibres estan escrits en lectura fàcil perquè sigui fàcil d’entendre per a tothom.

Té com a objectius descobrir el plaer de la lectura, estimular la imaginació i el debat amb altres persones, així com fomentar les relacions fora de l’entorn laboral. A més de la lectura, les sessions utilitzen recursos com els materials audiovisuals, les preguntes o els jocs per fomentar la interacció i enriquir l’experiència.

Voluntariat al TEB

El Club de Lectura Fàcil és possible gràcies a la dinamització d’una persona voluntària que forma part del programa de voluntariat “Tens una habilitat per compartir?”.

TEB compta també amb altres programes de voluntariat per millorar la qualitat de vida i la inclusió del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual sota la campanya “Al TEB, som més amb tu”. Entre altres, acompanyaments a persones del centre ocupacional (“Ens acompanyes?”), sortides amb els residents de les llars i pisos amb suport de TEB Habitatge (“Surt amb nosaltres!”) i vincles d’amistat un a un amb les persones tutelades per TEB Fundació (“Fes un nou amic”).

04/07/19|Categories: Activitats de lleure|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment

*

TEB/Barceloneta ha desarrollado entre marzo y junio su primer Club de Lectura Fácil.

Formado por 7 personas del centro ocupacional de TEB/Barceloneta y la dinamización voluntaria de Laia Mateu, el grupo se ha reunido cada martes en la biblioteca La Fraternidad-Barceloneta para leer el libro Robinson Crusoe (Almadraba Editorial).  La proximidad del mar y de los barcos ha facilitado la comprensión y la interacción con una lectura que tiene precisamente a las aventuras marítimas como protagonistas.

Además de las sesiones de lectura, también han visitado el Museo Marítimo para ver de primera mano el pailebot Santa Eulàlia, un barco mercante como los que utilizaba para trabajar Robinson antes y en el momento de naufragar.

El Club de Lectura Fácil de TEB/Barceloneta se suma al ya existente en TEB/Sant Andreu, que lleva dos ediciones en funcionamiento.

El placer de la lectura

Un club de lectura es un grupo de personas que se reúne para leer y comentar un mismo libro. Los libros están escritos en lectura fácil para que sea fácil de entender para todo el mundo.

Tiene como objetivos descubrir el placer de la lectura, estimular la imaginación y el debate con otras personas, así como fomentar las relaciones fuera del entorno laboral. Además de la lectura, las sesiones utilizan recursos como los materiales audiovisuales, las preguntas o los juegos para fomentar la interacción y enriquecer la experiencia.

Voluntariado al TEB

El Club de Lectura Fácil es posible gracias a la dinamización de una persona voluntaria que forma parte del programa de voluntariado “¿Tienes una habilidad para compartir?”.

TEB cuenta también con otros programas de voluntariado para mejorar la calidad de vida y la inclusión del colectivo de personas con discapacidad intelectual bajo la campaña “En TEB, somos más contigo”. Entre otros, acompañamientos a personas del centro ocupacional (“¿Nos acompañas?”), salidas con los residentes de los hogares y pisos con apoyo de TEB Habitatge (“¡Sale con nosotros!”) y vínculos de amistad uno a uno con las personas tuteladas por TEB Fundación (“Haz un nuevo amigo”).

04/07/19|Categories: Actividades de ocio|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment