set.
12
dc.
Consell Rector TEB Valles Dimecres 12 de setembre a les 17,30 h
set. 12 @ 17:30 – 19:00
Consell Rector TEB Valles Dimecres 12 de setembre a les 17,30 h

 

Ordre del Dia

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior del consell rector

2. Informe de presidència

 • a) Informació sobre el Pla de Formació Cooperativa
 • b) Espai Famílies. Calendari previst.
 • c) Participació de TEB Vallès en el Consell Rector de Grandalla

3. Informe de Direcció

 • a) Projecte TEB Vallès- Planet Games
 • b) Informació sobre Projecte TEB Verd
 • c) Informació Projecte TEB Solucions: nova botiga CoopMercat i nova marca de Repartiment
 • d) Procés de selecció Direcció Àrea Social
 • e) Estudi Dincat-IESE per treballar un nou model de CET

4) Seguiment econòmic

5) Torn Obert de Paraules

set.
13
dj.
Consell Rector conjunt TEB Solucions i TEB Bellvitge
set. 13 @ 18:00 – 19:30

Ordre del Dia

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Informe de presidències

3. Seguiment d’activitats i projectes

4. Presentació nou projecte TEB Solucions: Botiga CoopMercat

5. Presentació Nova Marca de Repartiment.

6. Proposta i aprovació, si s’escau, de la posada en marxa de Cooperativa de 2n Grau de Repartiment – Projecte Singulars

7. Proposta d’assemblea per aprovar, si s’escau, la creació de Cooperativa de 2n Grau.

8. Torn obert de paraules

set.
18
dt.
Consell de Participació del Centre Ocupacional TEB Barcelona @ TEB/Sant Andreu
set. 18 @ 16:30 – 17:45

Hi poden participar els membres del Consell de Participació

 

Ordre del Dia en lectura fàcil

 1. Presentarem  les persones que formen part del Consell de Participació. També signarem l’acta de constitució, que és el document que deixa constància que el Consell està constituït de manera formal.
 2. Parlarem dels Programes Generals de les activitats que estem fent durant aquest any 2018
 3. Explicarem totes les accions que tenim planificades per transformar els serveis. La transformació es fa perquè volem que el servei ocupacional s’adapti millor a les persones.
 4. Comentarem les propostes que tenim per al centre i el nos projectes
 5. Finalment hi haurà torn obert de paraules perquè tothom pugui comentar aquells temes que li interessen.

 

 

set.
20
dj.
Grup de Suport de Germans | Quarta Trobada
set. 20 @ 18:00 – 19:30
Grup de Suport de Germans | Quarta Trobada

Quarta trobada del nou Grup de Suport per a Germans de persones amb discapacitat Intel·lectual, impulsat per l’Associació de Famílies i Amics del TEB (AFAT), amb el suport de Dincat-Plena Inclusió. Els objectius d’aquest grup són

 • Oferir un espai d’intercanvi (experiències, inquietuds, coneixements, etc.)
 • Fomentar els aspectes positius de la col·laboració, l’ajuda mútua i el treball en equip
 • Potenciar les relacions entre famílies, i entre aquestes i els professionals.
 • Fomentar l’elaboració d’estratègies de funcionament que potenciïn l’autonomia i autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
 • Augmentar els coneixements i destreses dels familiars
 • Afavorir les actituds positives per desenvolupar els seus projectes de vida familiar.

El grup estarà liderat per Mònica Vàzquez, coach profesional, que té com a funció cohesionar el grup i millorar la confiança i la comunicació.

El grup, que té previst dur a terme un total de 7 sessions al llarg de l’any, està obert a germans de persones amb discapacitat intel·lectual tant del TEB com d’entitats externes. Per poder participar-hi, només cal que envieu un mail a comunicacio@teb.org