set.
12
dc.
Consell Rector TEB Valles Dimecres 12 de setembre a les 17,30 h
set. 12 @ 17:30 – 19:00
Consell Rector TEB Valles Dimecres 12 de setembre a les 17,30 h

 

Ordre del Dia

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior del consell rector

2. Informe de presidència

  • a) Informació sobre el Pla de Formació Cooperativa
  • b) Espai Famílies. Calendari previst.
  • c) Participació de TEB Vallès en el Consell Rector de Grandalla

3. Informe de Direcció

  • a) Projecte TEB Vallès- Planet Games
  • b) Informació sobre Projecte TEB Verd
  • c) Informació Projecte TEB Solucions: nova botiga CoopMercat i nova marca de Repartiment
  • d) Procés de selecció Direcció Àrea Social
  • e) Estudi Dincat-IESE per treballar un nou model de CET

4) Seguiment econòmic

5) Torn Obert de Paraules

set.
13
dj.
Consell Rector conjunt TEB Solucions i TEB Bellvitge
set. 13 @ 18:00 – 19:30

Ordre del Dia

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Informe de presidències

3. Seguiment d’activitats i projectes

4. Presentació nou projecte TEB Solucions: Botiga CoopMercat

5. Presentació Nova Marca de Repartiment.

6. Proposta i aprovació, si s’escau, de la posada en marxa de Cooperativa de 2n Grau de Repartiment – Projecte Singulars

7. Proposta d’assemblea per aprovar, si s’escau, la creació de Cooperativa de 2n Grau.

8. Torn obert de paraules

set.
25
dt.
Consell Rector TEB Barcelona | Dimarts 25 de setembre 2018
set. 25 @ 18:00 – 19:30
Consell Rector TEB Barcelona | Dimarts 25 de setembre 2018

Ordre del dia

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Informe d’activitats

3. Nous projectes i ampliacions:

A. Alimentació

B. Pintures

C. Ampliació enclavaments

D. Nova línia supertack

4. Informació Comitè d’Ètica

5. Assessorament i informció operativa TIC

6. Informació Procés d’elaboració Nou Model de CET (Dincat)

7. Informació Jocs Special Olympics 2018

8. Torn obert de paraules.

oct.
1
dl.
Consell Rector i assemblea de TEB Gestió | Dilluns 1 d’octubre a les 18 h
oct. 1 @ 18:00 – 19:30
oct.
8
dl.
Consell Rector TEB Verd | Dilluns 8 d’octubre a les 18 h
oct. 8 @ 18:00 – 19:30
oct.
15
dl.
Consell Rector TEB Habitatge | Dilluns 15 d’octubre a les 18 h
oct. 15 @ 18:00 – 19:30
Consell Rector TEB Habitatge | Dilluns 15 d'octubre a les 18 h
1. Lectura i aprovació si s’escau d’acta anterior
2. Informe de presidència
3. Informe de direcció.
4. Canvis amb les administracions. Consorci Serveis Socials de Barcelona
5. Informe de la situació al servei de llar residència de Badalona.
6. Seguiment implantació Nou Model d’Atenció TEB Habitatge
7. Seguiment obres i reformes als habitatges.
oct.
22
dl.
Consell Rector | Grup Cooperatiu TEB | Dilluns 22 d’octubre de 2018
oct. 22 @ 18:00 – 19:30
oct.
30
dt.
Consell Rector TEB Bellvitge 30 octubre de 2018
oct. 30 @ 18:00 – 19:30
Consell Rector TEB Solucions 30 d’octubre 2018 @ TEB/Sant Andreu
oct. 30 @ 18:00 – 19:30
nov.
5
dl.
Consell Rector TEB Vallès 5 de novembre de 2018 @ TEB/Castellar
nov. 5 @ 17:30 – 09:17