El programa de Treball amb Suport a l’empresa ordinària per la inserció de persones amb discapacitat i /o  malaltia mental  té com a objectius la integració laboral d’aquest col·lectiu i està enmarcat dins de les polítiques actives d’ocupació a nivel europeu, estatal i català. Té la finalitat de fomentar la contractació de persones amb discapacitat que necessitin suport per al desenvolupament del seu lloc de treball.

L’ajuda que ofereix el Departament  d’Empresa i Ocupació és el finançament dels costos derivats de la contractació del preparador laboral (Ordre  EMO/285/2013)