En el centre ocupacional del TEB treballem per desenvolupar i mantenir les capacitats de les persones usuàries, tot fomentant la seva autonomia personal i social. Promovem al màxim la presa de decisions sobre les qüestions que els afecten i treballem perquè millorin la seva capacitat d’autogestió.

Els serveis estan adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual major d’edats i contribueixen a fomentar la inclusió a la societat. S’ofereixen dos tipus de serveis en funció de la intensitat de suport.

 • Servei de teràpia ocupacional (STO)
  Les activitats que s’hi realitzen tenen a veure amb dos objectius bàsics:
  1) Ocupació terapèutica, per tal d’assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral.
  2) Ajustament personal i social per tal de millorar les habilitats personals i també la relació amb l’entorn.
 • Servei ocupacional d’inserció
  Activitats prelaborals, per afavorir l’adquisició o manteniment d’hàbits laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la integració de la persona atesa dins l’àmbit laboral.

El Grup Cooperatiu TEB compta actualment amb 150 places de serveis ocupacionals, en diferents centres:

 • CO TEB / Sant Andreu (enllaç a Sant Centre de Sant Andreu)
  Compta amb un grup de Servei Ocupacional d’Inserció.
 • CO TEB / Castellar (Enllaç pàgina de Castellar)
  Compta amb Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció
 • CO TEB / Verdum (enllaç a Pàgina de Verdum)
  Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció
 • CO TEB / Estació (Enllaç a Pàgina Estació)
  Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció
 • CO TEB / Barceloneta (enllaç de Pàgina Barceloneta)
  Servei de Teràpia Ocupacional

Servei d’ajustament professional del CET
“Els centres especials de treball del Grup Cooperatiu TEB ofereixen uns serveis de qualitat i alt nivell professional en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar l’exercici del seu dret al treball, com de contribuir eficaçment a la seva integració i evitar situacions de risc d’exclusió social.

Emmarcats dins del servei d’ajustament personal i social del CET trobem les USAP (Unitats de Suport a l’Activitat Professional), és l’equip pluridisciplinari format per professionals de la psicologia, pedagogia, educació social i treball social. Les actuacions de l’equip USAP estan adreçades a aconseguir la màxima autonomia personal i professional de les persones amb discapacitat intel·lectual al seu lloc de treball; alhora, es treballa per òptima integració en l’entorn social i laboral amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i també de les seves famílies.”