El treball protegit és, per als col·lectius de persones amb discapacitat d’especial dificultats, gairebé l’única via de poder accedir a un lloc de treball estable que els permeti crear un projecte de vida. Sota aquesta premissa, els centres especials sense ànim de lucre que a la ciutat de Barcelona treballen en serveis mediambientals, agrupats a l’associació ADintreBCN, reivindiquen suport de les administracions per poder continuar desenvolupant aquesta tasca. Els col·lectius reconeguts com a especials dificultats dintre de la discapacitat són les persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental, i discapacitat física i/o sensorial de més del 65%.

“Per a aquests col·lectius, la feina és una porta d’accés a dur una vida inclusiva”, afirma Toni Guiu, president d’ADintreBCN. Guiu reconeix que el perfil de persones que atenen aquests centres tenen dificultats per accedir a un lloc de treball estable fora del treball protegit, i que hi ha mancança de programes de suport a l’empresa ordinària.

Segons explica Guiu, el paper de les Administracions esdevé cabdal a l’hora d’incorporar clàusules socials que discriminen positivament les entitats que atenen aquests col·lectius: “En l’àmbit dels serveis mediambientals hi ha moltes tasques com el manteniment dels parcs o les jardineres que són ideals per a les persones amb discapacitat intel·lectual, ja que no necessiten maquinària pesada ni conducció de vehicles, que la majoria de vegades no estan a l’abast del nostre col·lectiu”. Així mateix, afirmen que el contacte amb la natura i cura dels espais naturals són activitats que contribueixen a reforçar l’autoestima d’aquest col·lectiu.

Sense programes especialitzats per fer un acompanyament d’aquests col·lectius, les empreses i les administracions públiques que aposten per la contractació directa de persones amb discapacitat, es decanten per perfils amb menys dificultats d’adaptació. “Les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental es veurien relegats a quedar-se a casa, si no fos pel treball protegit a través dels centres especials de treball sense ànim de lucre”, afirma el president d’ADintreBCN.

Guiu també destaca el paper dels CET socials com a entitat especialitzada que proporciona un suport integral perquè la persona pugui desenvolupar una vida inclusiva: des del treball, a l’habitatge, passant per l’esport i el lleure. Aquesta tasca, desenvolupada a través d’unitats especialitzades d’ajustament personal i laboral, implica també un seguiment a través de l’entorn familiar en els casos en què és necessari. Les entitats vetllen també per un acompanyament a la planificació del futur quan les famílies no se’n poden fer càrrec i promouen serveis com el de Llar-Residència o Servei de Suport a la Pròpia llar, que permeten una vida autònoma.

ADintreBCN està integrada per les cooperatives sense ànim de lucre Barnaverd, Tundra, GSIS i TEB Verd i per la Fundació Tallers. Aquestes entitats compten amb Centres Especials de Treball especialitzats en els serveis mediambientals a la ciutat de Barcelona, els quals es fan càrrec del manteniment de 8 parcs de la ciutat com El Putget, Les Aigües, La Pegaso, Cervantes, Vila Amèlia, Monteroles, Glòries, Estatut i una part de les jardineres de Barcelona.

El reportatge del TEBVist que il·lustra la notícia, “Sembrant la integració laboral”, mostra com treballa ADintreBCN